Lokale

Podstawowy podział w obrębie nieruchomości pozwala na wyszczególnienie tych, które określane są mianem gruntowych i stanowią wydzielony fragment powierzchni ziemi, który jest czyjąś własnością, nieruchomości budynkowe oraz wchodzące w ich skład nieruchomości lokalowe. Wśród tych ostatnich można dokonać bardziej szczegółowego rozróżnienia, które pozwala wskazać lokale mieszkalne oraz takie, które są przeznaczone do celów gospodarczych. Poprzez cele gospodarcze należy w tym momencie przede wszystkim rozumieć różnego rodzaju działalność handlową, opierającą się przede wszystkim na prowadzeniu sklepów oraz prowadzenie biura. Lokale biurowe, a dokładniej mówiąc cena ich wynajmu jest bardzo niejednorodna. Można między innymi wskazać takie lokale biurowe, które może nie zachwycają obszernością, ale za to znajdują się w bardzo dobrej lokalizacji, co ma bezpośredni wpływ na wysoką kwotę ich wynajmu. Pomieszczenia biurowe, które usytuowane są z dala od ścisłego centrum miasta są zdecydowanie tańsze.